Tác giả :
Cân bằng điện áp trên tụ cho nghịch lưu ba pha ba bậc NPC
Balancing capacitor voltage in three-level NPC converter
Nguyễn Minh Tâm, Đỗ Đức Trí, Hứa Duy Tiến, Trương Thị Bích Ngà
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Ngày tòa soạn nhận bài 20/9/2016, ngày phản biện đánh giá 23/10/2016, ngày chấp nhận đăng 30/11/2016
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu nghịch lưu 3 pha 3 bậc NPC với mục tiêu cân bằng điện áp dc-link trên tụ điện. Khi điện áp trên tụ biến thiên cần được ổn định ở mức không để trạng thái mất cân bằng xuất hiện trong hệ thống. Sự mất cân bằng điện áp trên tụ sẽ gây ra sóng hài bậc thấp không mong muốn. Mặt khác khi điện áp trên tụ được cân bằng, điện áp pha tâm nguồn DC sẽ có chất lượng điện áp tốt hơn so với khi sử dụng cấu hình nghịch lưu chưa cân bằng. Bài báo này sử dụng phương pháp xét chiều dòng điện trên tụ, sau đó điều khiển lại các khóa sao cho điện áp trên hai tụ cân bằng. Kết quả của bài báo được kiểm chứng qua mô phỏng và thực nghiệm.
Từ khóa: Nghịch lưu NPC; offset; chỉ số điều chế; THD; ba bậc.
ABSTRACT
This paper presents a solutionfor balancing capacitor voltage of a three-level NPC inverter by controlling DC-link in capacitors. When the capacitor’s voltage varies, it should be stabilized at zero in order to not create imbalance in the system. The imbalance of capacitor’s voltage will cause unexpected lower harmonic. On the other hand, when capacitor’s voltage was balanced, the center source phase DC voltage will be better than when the inverter configuration works in imbalance mode. This paper uses the method that firstly checking current direction on the power line in the capacitor, then accordingly controlling switches for capacitor voltage balance. Simulation and experimental results are provided in order to validate the proposed method.
Keywords: Neutral point diode clamped converter; offset; modulation index; THD; Three levels.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,600

Tổng truy cập:310,810