Developing the competence to use chemistry lingo for student highschool through organizing project learning

Trịnh Lê Hồng Phương
Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh
Ngày tòa soạn nhận bài 8/4/2015, ngày phản biện đánh giá 18/5/2015, ngày chấp nhận đăng 01/6/2015

TÓM TẮT
Tổ chức dạy học dự án ở trường phổ thông là một trong những biện pháp khả thi giúp quá trình phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học (SDNNHH) diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và đạt hiệu quả cao. Bài báo này giới thiệu qui trình tổ chức dạy học dự án theo hướng phát triển năng lực SDNNHH cho học sinh phổ thông dựa trên kết quả nghiên cứu về: khái niệm, cấu trúc, các biểu hiện của năng lực SDNNHH và tuân theo 6 nguyên tắc, 10 bước của qui trình phát triển năng lực.
Từ khóa: năng lực, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, hóa học, dạy học dự án.  

ABSTRACT
Organizing project learning in high school is one of the many viable methods to help the development of the competence to use chemistry lingo (TCTUCL) proceed faster, more easily and more efficiently. This report introduces the process of organizing project learning toward the development TCTUCL for student high school based on the research results about: the concept, the structure, the manifestations of TCTUCL and in compliance with the 6 principles and 10 steps of the competence developing process.
Keywords: competence, the competence to use chemistry lingo, chemistry, project learning.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,079

Tổng truy cập:311,289