Tác giả :

Lê Linh, Nguyn Đc Long, Võ Tiến Lc, Lê Quang Tý

Trường ĐH Sư Phm K Thut TP HCM

TÓM TT: Robot chim được chế to t s kết hp gia chuyn đng bay ca chim tht, mô hình bay và thc trng k thut ca nước ta. Đ robot này có th v cánh bay như mt chú chim tht đòi hi phi có s nghiên cu v thiết kế cơ khí, linh kin đin đin t và khí đng lc hc. Vic chế to robot chim nhm bt kp xu hướng chế to robot hin nay ca thế gii đó là robot phng sinh hc (biomimetics). Robot chim đã được chế to phù hp vi điu kin k thut ca nước ta hin nay, đáp ng yêu cu thc tin, thm m. Ngoài ra, robot chim thích hp đ ng dng trong gii trí, quân s, đa cht và ging dy các môn hc khí đng lc hc.

ABSTRACT: The robot bird is manufactured as a combination of bird’s movement, model flying and technical conditionsof our country. For thisrobotcanflap its wingslikea birdflying, thestudy ofmechanical design, electronic componentsandaerodynamics are required tocatchtrends of new technologyas therobotofbiomimetics. The robotbirdis manufactured in accordance withtechnicalconditionsofour country, responding to realityand aesthetics. Moreover, the robot bird is applied inentertainment, military field,geology, and teachingcourses of aerodynamics.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,646

Tổng truy cập:310,856