Tác giả :
HÀM NỘI SUY HIERARCHICAL TRONG PHÂN TÍCH TẤM 2D
HIERARCHICAL INTERPOLATION FUNCTION IN 2D PLATE ANALYSIS
Hứa Thành Luân 1, Nguyễn Hoài Sơn1, Chương Thiết Tú 2

1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, Việt Nam
2Trường Cao đẳng Công Thương, Việt Nam
Ngày toà soạn nhận bài18/4/2017, ngày phản biện đánh giá 21/4/2017, ngày chấp nhận đăng 30/6/2017.
TÓM TẮT
Phương pháp HFEM là một hàm dạng nội suy của phương pháp phần tử hữu hạn, giúp ta thiết lập hệ thống lưới phân tử một cách trật tự và có thể tùy biến trên các bề mặt vật thể phức tạp nhằm cho ra kết quả chính xác. Phương pháp phần tử hữu hạn FEM là phương pháp số gần đúng để giải các bài toán được mô tả bởi các phương trình vi phân đạo hàm riêng trên miền phần tử xác định có hình dạng và điều kiện biên bất kỳ, mà nghiệm chính xác không thể tính được bằng phương pháp giải tích. Phương pháp phần tử hữu hạn hierarchical là một trường hợp đặc biệt của phương pháp Rayleigh-Ritz[1-2], sự khác biệt lớn nhất của FEM và HFEM là hàm nội suy. Mặc dù HFEM có nhiều điểm chung với các phương pháp Rayleigh-Ritz cổ điển nhưng việc sử dụng các hàm chuyển vị HFEM ở tính linh hoạt cao hơn và cải thiện tỷ lệ hội tụ cũng như tính chính xác cao hơn. Việc nghiên cứu về các lĩnh vực này không chỉ để giải quyết những yêu cầu kỹ thuật hiện đại mà còn chứng minh cho việc sử dụng các lý thuyết nâng cao [3] để khắc phục những giới hạn của lý thuyết cơ bản về cơ học vật liệu [4-5].
Từ khóa: phương pháp phần tử hữu hạn; HFEM; FEM; phương pháp Rayleigh-Ritz; hàm nội suy.
ABSTRACT
The HFEM method, as an interpolation of the finite element method (FEM), allows us to set up a molecular grid system in an orderly and customizable way on complex object surfaces to produce accurate results. Finite element method is an approximate numerical method for solving problems described by partial differential equations on the bounded domain of any shape and boundary condition with which the precise solution of the equation system cannot be obtained algebraically. Hierarchical Finite element method (HFEM) is a special case of the Rayleigh-Ritz method [1-2] and the biggest difference between FEM and HFEM is the interpolation function. Although HFEM has much in common with the classical Rayleigh-Ritz methods, the results of approximation functions in HFEM method is greater flexibility and improved convergence rates as well as greater accuracy. Research in these areas not only solves modern problems technical requirements, but also demonstrates the use of advanced theories to overcome the limitations of the fundamental mechanics of materials.
Keywords: Finite element method; HFEM; FEM; Rayleigh-Ritz method; the interpolation function.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 43,212

Tổng truy cập:451,422