Tác giả :

Phm Văn Chung ― ĐH Công Nghip TP. HCM
Nguyn Thành Sơn ― ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM
Dương Tun Anh ― ĐH Bách Khoa TP. HCM

TÓM TT: Bài báo trình bày mt phương pháp kim tra ràng buc toàn vn thi gian trong cơ s d liu thi gian bng cách dùng đ th chuyn trng thái. Th nht, bài báo đưa ra cách dùng nhng câu có-khuôn-mu đ đc t ràng buc toàn vn thi gian và nêu cách chuyn chúng thành nhng đ th chuyn trng thái. Th hai, đ xut mt gii thut đ kim tra ràng buc toàn vn thi gian bng cách dùng đ th chuyn trng thái mà nhng li đi trên đó cho phép có đnh lp li. Cui cùng, bài báo trình bày mt thí d kim tra ràng buc toàn vn thi gian trong mt cơ s d liu bnh vin.

ABSTRACT: This paper elaborates a method for checking temporal integrity constraints in real world temporal databases by using transition graphs. First, it advocates the usage of patterned-sentences to express temporal integrity constraints and gives a method to transform patterned-sentences to transition graphs. Second, this work puts forward an algorithm for checking temporal integrity constraints by utilizing the transition graphs in which the paths are allowed to include repeated vertices. Finally, the paper illustrates a case study that performs checking temporal integrity constraints in a temporal clinical database.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,100

Tổng truy cập:311,310