NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM

CHO THIẾT BỊ NGƯNG TỤ KÊNH MICRO

A STUDY ON DESIGN AND EXPERIMENTAL SETUP

FOR MICROCHANNEL CONDENSERS

 

Đoàn Minh Hùng, Nguyễn Trọng Hiếu, Đặng Thành Trung

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 

(Ngày tòa soạn nhận bài 02/02/2015, ngày phản biện đánh giá 31/3/2015, ngày chấp nhận đăng 8/4/2015)

      TÓM TẮT

      Bài báo này trình bày kết quả xây dựng hệ thống thí nghiệm phục vụ cho các nghiên cứu về thiết bị ngưng tụ kênh micro. Ngoài ra bài báo còn trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên hai mẫu thiết bị ngưng tụ kênh micro với lưu chất được sử dụng là nước cho trường hợp kênh micro đặt thẳng đứng và nằm ngang. Các kết quả thực nghiệm từ hệ thống này đáng tin cậy, nên hệ thống thí nghiệm này có thể được dùng để thực hiện các thí nghiệm truyền nhiệt micro,…

Từ khóa: Thiết kế, lắp đặt, kênh micro, thiết bị ngưng tụ, nhiệt độ.

 

      ABSTRACT

      The developing an experimental setup for microchannel condensers was done in this study. In addition, the paper also showed experimental results on two microchannel condensers with water as the working fluid for the cases of vertical and horizontal microchannels. These experimental results obtained from this system are reliable, so this system can be used for experiments of microchannel heat transfer, etc.

Keywords: Design, experimental setup, microchannel, condenser, temperature.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,199

Tổng truy cập:303,272