Tác giả :
Improving secrecy cooperation transmissions using power allocation strategy
Cải thiện truyền hợp tác an toàn sử dụng chiến lược chỉ định công suất
Pham Ngoc Son
Ho Chi Minh City university of Technology and Education
Received 30/5/2016, Peer reviewed 10/10/2016, Accepted for publication 28/10/2016
ABSTRACT
In wireless communication, the secrecy of data transmission is an important objective, and especially when eavesdropper nodes are near source nodes. In this case, eavesdropper nodes can wiretap easily any information from the source nodes. In this paper, an approach method to improve secrecy cooperation transmissions using combined signals is investigated in which data and jamming signals are combined at a source node based on power allocation strategy. The secrecy system performances are evaluated using asymptotic secrecy outage probabilities of end-to-end achievable secrecy rates over flat and block Rayleigh fading channels. Monte-Carlo simulation results are presented to verify the theoretical analyses. The main contributions of the proposed protocol are as follows. First, the jamming signals at the source node are secret against a relay and an eavesdropper node. Second, an amplify-and-forward method is applied so the relay cannot know the secrecy signal along with the jamming signals. Third, by transmitting the jamming signals from the source node, the proposed protocol prevents wiretapping by nearby eavesdropper. Finally, the asymptotic analysis is valid with the simulation result evaluating the secrecy performance of the proposed protocol.
Keywords: Physical layer security; cooperative communication; jamming; power allocation strategy; amplify-and-forward.
TÓM TẮT
Trong truyền thông không dây, việc bảo mật truyền dữ liệu là mục tiêu quan trọng, và đặc biệt khi các nút nghe lén ở gần các nút nguồn. Trong trường hợp này, các nút nghe lén có thể dễ dàng lấy trộm bất kỳ thông tin từ các nút nguồn. Trong bài báo này, một phương pháp tiếp cận để cải thiện việc truyền hợp tác an toàn sử dụng chiến lược chỉ định công suất.  Hiệu năng hệ thống an toàn được đáng giá dùng xác xuất dừng an toàn gần đúng của tốc độ an toàn có thể đạt được từ nguồn đến đích trong môi trường fading Rayleigh phẳng và theo khối. Các kết quả mô phỏng Monte-Carlo được trình bày để kiểm tra các phân tích lý thuyết. Các đóng góp chính của giao thức được đề xuất như sau. Đầu tiên, các tín hiệu nhiễu nhân tạo ở nút nguồn không được biết ở nút chuyển tiếp và nút nghe lén. Thứ hai, phương pháp khuếch đại và chuyển tiếp được sử dụng, vì thế, nút chuyển tiếp không biết được tín hiệu an toàn và nhiễu nhân tạo của nút nguồn. Thứ ba, bằng cách phát tín hiệu nhiễu nhân tạo của nút nguồn, giao thức được đề xuất ngăn chặn việc nghe trộm của nút nghe lén ở gần nguồn. Cuối cùng, phân tích gần đúng có giá trị khi so sánh với kết quả mô phỏng trong đánh giá hiệu năng của giao thức được đề xuất.
Từ khóa: Bảo mật lớp vật lý; truyền thông hợp tác; nhiễu nhân tạo; chiến lược chỉ định công suất; khuếch đại chuyển tiếp.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,626

Tổng truy cập:310,836