Tác giả :

Trương Tn,Ngô Văn Thuyên-ĐH Sư Phm K Thuât Tp.HCM.

TÓM TT: Bài báo này trình bày phương pháp nhn dng và điu khin h thng con lc ngược bng mng nơron truyn thng nhiu lp. Mng nơron truyn thng nhiu lp được hun luyn theo lut hc có giám sát. Mô phng được tiến hành trong môi trường Simulink/Matlab cho thy rng vic nhn dng h thng khá tt và b điu khin dùng nơron truyn thng có kh năng điu khin h thng con lc ngược thành công. Kết qu thc nghim cho thy vic nhn dng h thng thc bng mng nơron truyn thng cho sai s khá nh và mng nơron truyn thng điu khin n đnh h thng con lc. Khi thông s ca h thng thay đi thì b điu khin mng nơron cho ra đáp ng tt hơn b điu khin PID hai biến.

ABSTRACT: This paper presents methods to identify and control the inverted pendulum system by using multi-layer linear network. Multi-layer linear network is trained by supervised learning rule. Simulation using Matlab shows that system identification is quite good and the feed-forward network controller is capable of controlling an inverted pendulum system successfully. The result shows that the real system identification using multi-layer linear network gives good result and a multi-layer linear network can stablely control the inverted pendulum system. When system parameters change, the multi-layer linear network controller produces better response compared to a two PID loop controller.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,633

Tổng truy cập:310,843