Tác giả :

Lê Hiếu Giang, Nguyn Lê Đăng Hi - ĐH Sư Phm K Thut TPHCM

TÓM TT: Tích phân J được tính toán da vào mi quan h ng sut-biến dng Ramsberg-Osgood nhit đ 200C cho mu compact tension (CT) ca thép không g 304 cho trường hp ng sut phng và biến dng phng khi t l chiu dài vết nt a/W thay đi. Tích phân J cũng được tính cho gi thiết ng sut phng và biến dng phng bng phn mm Ansys. Giá tr tích phân J cho ng sut phng và biến dng phng thì khác nhau. Giá tr tích phân J (ca ng sut phng và biến dng phng) t l thun vi t l chiu dài vết nt a/W và tăng rt nhanh khi t l chiu dài vết nt ln (a/W=0,7).

ABSTRACT: J integral was calculated based on Ramsberg Osgood stress-strain relationship at 200C for compact tension (CT) of 304 stainless steel for plane stress and plane strain when the ratio between crack length a and width of specimen W was changed. Besides the results, J was also calculated and simulated in the case of plane strain and plane stress with ANSYS. J values for the case of plane stress and plane strain were different. J values increased with the increase of the ratio between crack length aand width of specimen W and increased rapidly when the ratio was high (a/W=0,7).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,065

Tổng truy cập:311,275