Tác giả :

Lê Hiếu Giang, Lê Minh Tài-ĐH Sư phm K thut TP.HCM

TÓM TT: B ni suy là mt trong nhng b phn quan trng nht ca máy CNC, có chc năng tìm xây dng phn mm ni suy và mô phng qu đo dao gia công thô. D liu ni suy ca phn ra các đim trung gian đ hình thành nên biên dng mong mun. Hin nay có nhiu gii thut ni suy; mt trong các gii thut đó là gii thut NURBS. Gii thut này có th được s dng đ ni suy các biên dng phc tp. Bài báo trình bày kết qu ca vic ng dng NURBS đ mm này có th được dùng làm d liu đu vào ca ni suy tinh s dng các gii thut tích phân s (DDA), xp x bc thang (SA) hay tìm kiếm trc tiếp (DS).

ABSTRACT: The interpolator is one of the most important components in CNC machines, having function of finding out intermediate points to make desired contours of cutting tools. There are many algorithms to interpolate; among of those is NURBS algorithm that can be used to interpolate rough complex contours. The paper presents the result of NURBS application to build an interpolation software and to simulate cutting tool contours. Data of the interpolation software can be used as input data for fine interpolation software that use algorithms such as Digital Differential Analyzer (DDA), Step Approximation (SA), Direct Search (DS)….

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,266

Tổng truy cập:311,476