Tác giả :
BIODEGRADABLE POLYMER LAYERS FOR PRODUCTION OF SMART UREA FERTILIZER BY COATING PAN SYSTEM
NGHIÊN CỨU MÀNG POLYMER PHÂN HỦY SINH HỌC ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN URE THÔNG MINH BẰNG THIẾT BỊ BỌC DẠNG ĐĨA
Nguyen Huu Trung, Trinh Van Dung
Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam
Received 12/06/2018, Peer reviewed 29/06/2018, Accepted for publication 16/07/2018
ABSTRACT
This paper presents the results of synthesis of biodegradable polymer layers from modified starch, coated urea technology by coating pan system and evaluates the efficiency of smart urea fertilizers (SUFs) experimentally. The results indicate that graft copolymers of polymer photsphated starch crossed linked with polyvinyl alcohol and polyacrylic acid helps slowing the release of urea through the layer into the environment. SUFs were produced by a coating pan has diameter 0.2 m, speed is 50 rpm, angle of inclination 40°, dry temperature 60°C. Release efficiency of SUF with the synthetic layer is evaluated by the time that 70% of urea was released, was up to 360 minutes and more than 60 times the uncoated urea fertilizer. The paper also presents the results of urea concentration of SUFs released in soil environment and the release rate is 8.5 ppm/day. They are the basis for the production and use of SUFs in green agricultural production.
Keywords: coating pan system; green agricultural production; modified starch; release; smart ureafertilizer.
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả tổng hợp các loại màng polymer phân hủy sinh học từ tinh bột biến tính, công nghệ bọc phân urê bằng thiết bị bọc dạng đĩa và đánh giá hiệu quả các loại phân urê thông minh (SUFs) bằng thực nghiệm. Kết quả xác định được màng bọc đồng polymer giữa tinh bột biến tính phot phat liên kết ngang với polyvinyl alcol và polyacrylic acid, giúp làm chậm quá trình khuếch tán urê qua màng vào môi trường. Phân urê thông minh được tạo trong thiết bị bọc đĩa quay có đường kính 0.2m, tốc độ 50 vòng/phút, góc nghiêng 40°, nhiệt độ sấy 60°C với thời gian bọc 30 phút và thời gian sấy 15 phút. Hiệu quả khuếch tán của phân urê thông minh với màng tổng hợp được đánh giá bằng thời gian khuếch tán 70% chất dinh dưỡng lên đến 360 phút, gấp hơn 60 lần so với urê không bọc. Đồng thời, bài báo cũng xác định được hàm lượng Urê khuếch tán của phân bọc trong môi trường đất và tốc độ khuếch tán đạt 8,50 ppm/ngày, đây là cơ sở cho việc sản xuất và sử dụng phân urê thông minh trong sản xuất nông nghiệp xanh.
Từ khóa: hệ thống bọc hạt đĩa quay; nông nghiệp xanh; phân urê thông minh; khuếch tán; tinh bột biến tính.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem) 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 43,183

Tổng truy cập:420,382