THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN XE GẮN MÁY LAI

DESIGNING CONTROL SYSTEM FOR HYBRID MOTORCYCLE

                                                                               Nguyễn Ngọc Triều1, Lê Thanh Phúc2

                                    1Trường Cao Đẳng Nghề Long An

                                    2Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

(Ngày tòa soạn nhận bài 11/3/2015, ngày phản biện đánh giá 21/3/2015, ngày chấp nhận đăng 27/3/2015)

TÓM TẮT

Bài báo giới thiệu một kiểu xe gắn máy lai được cải tiến từ xe gắn máy hiệu Attila đời 2002 đã qua sử dụng. Tác giả dùng vi điều khiển để điều khiển động cơ điện DC công suất 400W hoạt động phối hợp với động cơ xăng và cùng truyền moment quay đến bánh sau của xe. Hai bình accu 12V-14Ah mắc nối tiếp nhau sẽ cấp điện cho động cơ điện. Hai bình này luôn được nạp đầy từ máy phát điện của xe khi động cơ xăng hoạt động. Trong suốt quá trình hoạt động điện áp bình accu, cường độ dòng điện cấp cho hệ thống điều khiển và động cơ điện luôn được vi điều khiển kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ accu và toàn bộ hệ thống không bị hư hỏng. Sau khi tiến hành thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển, tác giả đã đưa vào thử nghiệm thực tế. Kết quả cho thấy các thiết bị làm việc đảm bảo an toàn, đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Qua thử nghiệm, chi phí nhiên liệu giảm từ 10% đến 18%, nồng độ HC giảm từ 18% đến 50%, nồng độ CO giảm từ 10% đến 40%  (tùy từng chế độ tốc độ khác nhau) so với chế độ xe chỉ chạy bằng động cơ xăng.

ABSTRACT

The article presents a type of hybrid motorcycle improved from a used scooter Attila 2002. The author has used microcontroller to control a DC electric motor with the power of 400W that works in collaboration with the gasoline engine and the torque transmitted to the rear wheels of the vehicle. Each of two 12V-14Ah battery connected in series will supply power to the electric motor. These two are always charged by the generator of the vehicle when the gas engine operates. During accumulator’s charging operation, current is provided to the control system and electric motor is always checked by microcontrollers and processors in order to protect the accumulator as well as to make sure the entire system is not damaged. After designing and manufacturing the control system, the author has put it into the actual test. The results showed that the device worked safely and met all the requirements. Through the test compared with mode with only the gas engine, fuel costs decreased by 10% to 18%, HC density decreased by 18% to 50%, the concentration of CO decreased by 10% to 40%, which depend on different speed mode. 

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,618

Tổng truy cập:310,828