Tác giả :
Quyền Huy Ánh , ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
Phạm Phong Vũ, Cao Đẳng Nghề KTCN TP. HCM

TÓM TẮT:
 Bài báo này dựa trên mô hình nguồn phát xung sét, mô hình biến trở oxide kim loại (MOV), mô hình khe hở phóng điện không khí (SG), mô hình khe hở phóng điện tự kích (TSG) và thông số điện áp thông qua để mô phỏng, so sánh, đánh giá và rút ra các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu bảo vệ chống sét trên đường nguồn hạ áp. Thông qua kết quả mô phỏng, bài báo đề xuất phương án bảo vệ tốt nhất cho từng trường hợp cụ thể.

ABSTRACT: This paper bases on the model of lightning generator, the model of metal oxide varistor (MOV), the model of spark gap (SG), the model of triggered spark gap (TSG)and the parameter of let-through voltage to simulate, evaluate and draw out the factors affecting the performance of surge protection on low voltage systems. Through the results of simulation, the best protective solution for each concrete cases is proposed.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,111

Tổng truy cập:311,321