Tác giả :
Nguyễn Thị Lan

ABSTRACT: Proper attachment of special importance to the private psychological characteristics and the specific characteristics in cultures of the ethnic groups is more and more required in competency-based-training and student-centered-training in multicultural and integrated contexts. Which psychological characteristics of the ethnic youths in Tay Nguyen and Southeast provinces need to be noticed in vocational training? This artcile is about to present some research outcomes on memory characteristics of the vocational ethnic students in Tay Nguyen and Southeast provinces analysed from the data of the research B2004-19-44TĐ.

TÓM TẮT: Chú trọng một cách đúng mức đến các đặc điểm tâm lý cá nhân, đặc trưng văn hóa dân tộc là đòi hỏi ngày càng gia tăng của dạy học theo năng lực thực hiện, dạy học tích cực hóa trong bối cảnh hội nhập và đa văn hóa. Những đặc điểm tâm lý học nào cần chú ý ở học sinh các dân tộc ít người vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trong lĩnh vực đào tạo nghề? Bài báo này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm trí nhớ của học sinh học nghề người dân tộc ít người vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thu được từ đề tài B2004-19-44TĐ.


Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,150

Tổng truy cập:303,223