IDENTIFY AND BUILT A CONTROL OF SYSTEMS WITH BACKLASH
Nguyễn Duy Anh, Phùng Vũ Lâm 
Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
TÓM TẮT
Bài báo đề cập đến một hàm phi tuyến không khả vi thường xuất hiện trong các cơ cấu máy công nghiệp: rơ cơ khí. Chúng tôi giới thiệu một giải thuật sử dụng hàm rơ ngược và hệ thống điều khiển đáp ứng theo hàm mẫu (MRAs) để nhận dạng và điều khiển một hệ thống hộp đen (bao gồm hàm truyền, hàm rơ và nhiễu). Tính hiệu quả của giải thuật được kiểm tra trong mô hình hóa lý thuyết và thử nghiệm bằng mô hình.
Từ khóa: Độ rơ, khử rơ, rơ ngược, điều khiển đáp ứng, MRAs, MRAC, nhận dạng hệ thống.
ABSTRACT
This paper addresses one non-differentiable non-linearity which usually appears in industrial mechanism: backlash. We introduce an algorithm including backlash-inverse function and MRAs (Model reference adaptive system) to identify and control a black-box system (including a transfer function, a backlash function and disturbances). The effect of the algorithm provided is verified in theoretical simulation and in the experiment.
Key words: Backlash, anti-backlash, backlash-inverse, adaptive control, MRAs, MRAC, system identification.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,658

Tổng truy cập:310,868