Tác giả :

Lê Đức Long, Trần Văn Hạo  ĐH Sư phm TP.HCM

Axel Hunger - Đại Học Duisburg-Essen, CHLB Đức.

TÓM TẮT:  Thiết kế dạy học đã được quan tâm và áp dụng trong việc xây dựng các ứng dụng e-Learning ngay từ lịch sử ban đầu phát triển của nó. Chính nhờ sự áp dụng này mà các ứng dụng này có sự liên kết giữa việc thiết kế nội dung học tập với việc chọn lựa và sử dụng công nghệ một cách hiệu quả. Gần đây, thiết kế dạy học ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong lĩnh vực e-Learning do nhu cầu đối với việc phát triển các ứng dụng phục vụ giáo dục và đào tạo ngày càng gia tăng, dẫn đến nhiều nghiên cứu nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại, cũng như nâng cao chất lượng dạy và học trong hệ thống.

Bài báo trình bày một nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực thiết kế dạy học và việc sử dụng mô hình thiết kế dạy học để phát triển các ứng dụng e-Learning hiện nay, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc xây dựng nội dung dạy học trực tuyến. Ở mỗi phần trình bày, bài báo cũng nêu lên những vấn đề còn tồn tại cần phải giải quyết, trong đó điểm chính sẽ đề cập là sự cần thiết phải gắn kết tính sư phạm vào trong quá trình xây dựng nội dung dạy học. Phần cuối bài báo cũng giới thiệu sơ lược về Knowledge Graph, một mô hình đề xuất của nhóm tác giả hướng đến việc gắn kết tính sư phạm trong quá trình thiết kế và xây dựng nội dung dạy học trực tuyến.

 Từ khoá: e-Learning; instructional design; content knowledge; pedagogical content knowledge; knowlegde graph

 ABSTRACT: Instructional design has being considered and applied in building e-Learning systems right from the early history of its developing literature. Thank to these applications, the e-Learning systems have combined the design of learning contents with the selection and use of technologies effectively. Recently, instructional design is more interested in e-Learning fields because the needs of developing system which used to serve in the educating and training problem are increasing. It leads to many researches to solve the existed limitations of on-line learning and teaching as well as improve the quality of e-Learning system.

The paper presents a general review of instructional design field and the use of the instructional design models for developing e-Learning systems now, especially focusing on the problems that related to building on-line learning content. In each section, the paper discusses the main objects and disadvantages to solving, in which the key point is the need of engaging pedagogical principle into building learning content process. The end of paper also introduces shortly Knowledge Graph, a model proposed by the paper authors. It aimed to engaging pedagogical principle into process of designing and building on-line learning content.

Keywords: e-Learning; instructional design; content knowledge; pedagogical content knowledge; knowledge graph
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 69,936

Tổng truy cập:688,948