Tác giả :
Gravimetric titration – a low cost, high precision alternative to volumetric titration
Chuẩn độ khối lượng – một kỹ thuật chính xác cao, chi phí thấp thay cho chuẩn độ thể tích
Nguyen Vinh Tien

Ho Chi Minh City University of Technology and Education
Received 25/8/2016, Peer reviewed 10/12/2016, Accepted for publication 25/12/2016
ABSTRACT
In factories and in laboratories nowadays titrimetry is performed predominantly with the use of burets. In Vietnam there is almost no textbook and laboratory exercise manual of analytical  chemistry mentioning about using electronic balance in titrations and comparing analytical characteristics of this technique with the traditional one using of buret. This work compares the two techniques using technical electronic balance and using buret when paralelly titrating a permanganate solution by a Mohr salt solution. Experimental results show  that titration with a two-placed electronic balance yielded similar accuracy but better precision in shorter time, compared to using a buret. Using electronic balance also possesses several other advantages, such as low cost, safety, high mobility and ease of automation.
Keywords: Electronic balance; buret; accuracy; precision; cost.
TÓM TẮT
Hiện nay trong các nhà máy và trong phòng thí nghiệm, phương pháp chuẩn độ được thực hiện chủ yếu bằng buret. Tại Việt Nam chưa có sách giáo khoa hóa phân tích nào đề cập đến việc dùng cân kỹ thuật điện tử để chuẩn độ, cũng như so sánh các khả năng phân tích của kỹ thuật này với việc dùng buret truyền thống. Nghiên cứu này so sánh hai kỹ thuật dùng buret và dùng cân kỹ thuật khi được thực hiện song song cho phép chuẩn độ permanganat bằng muối Mohr. Kết quả thực nghiệm cho thấy kỹ thuật chuẩn độ dùng cân kỹ thuật hai số lẻ cho kết quả với độ đúng tương đương, độ chụm cao hơn, thời gian phân tích ngắn hơn so với dùng buret. Việc sử dụng cân điện tử còn có các ưu điểm khác như chi phí thấp, an toàn hơn, linh động hơn và dễ tự động hóa hơn so với kỹ thuật chuẩn độ dùng buret.
Từ khóa: Cân điện tử; buret; độ đúng; độ chính xác; chi phí.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,172

Tổng truy cập:303,245