Tác giả :

Nguyn Chí Nhân, Trn Quc Thanh, Nguyn Tun Kit

ĐH Khoa hc T Nhiên, ĐHQG TP. HCM

TÓM TT: Trong bài báo này, chúng tôi đã thiết kế robot không dây thu thp d liu và điu khin hướng đi ca robot bng vic s dng máy tính (PC). Đơn v điu khin trong robot điu khin hướng đi ca robot theo lnh được đưa ra t chương trình điu khin trên máy tính bng cách s dng k thut truyn thông không dây RF. Trong đó, vi điu khin AVR (ATmega 16) và b thu phát vô tuyến HM-TR được s dng. Vi điu khin được giao tiếp vi máy tính thông qua giao tiếp UART bng cách s dng b chuyn đi mc logic MAX 232. Robot s thu thp d liu như: nhit đ, đ m, áp suất sau đó truyn d liu này đến chương trình điu khin trên máy tính bng cách s dng b phát vô tuyến RF. Ngoài ra, robot có th di chuyn v phía trước, sau, qua trái, qua phi thông qua chương trình điu khin trên máy tính. Bên cnh đó, chúng tôi s dng camera đ xác đnh v trí ca robot.

ABSTRACT: In this paper, we designed the wireless robot for data collection and controlled the robot direction using Personal Computer (PC). The control unit in robotcontrols the robot direction according to the commands given from the control program on PC by using RF wireless communication. There, AVR (ATmega 16) microcontroller and HM-TR transceiver are used. Microcontroller is interfaced to PC through UART communication using MAX 232 level converter. The robot will collect data such as: temperature, humidity, pressure and will transmit this data to the control program onPC by using RF transmitter. In addition, robot can move in forward, back, left, right directions according to the control program on PC. Besides, we used the camera to locate the robot.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,894

Tổng truy cập:312,104