Tác giả :

Trn Ngc Bo- Đi hc Sư phm Tp.HCM.
Nguyn Đình Thúc, Trn Đan Thư- Đi hc Khoa hc T nhiên Tp.HCM.

TÓM TT:Bo mt thông tin là mt trong các dch v an ninh quan trng cho mng cc b không dây (WLAN Wireless Local Area Network), nhm bo đm thông tin được gi bí mt. Bài toán này ít được quan tâm trong các nghiên cu lý thuyết đ xut mà ch yếu tp trung các gii pháp công ngh, ng dng các h mã ph biến như RC4 trong WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) hay AES (Advanced Encryption Standard) trong WPA2. Gii pháp mng riêng o (VPN -Virtual Private Network) cũng được nhiu nhà cung cp dch v quan tâm. Theo hướng tiếp cn gii pháp VPN, chúng tôi tp trung nghiên cu v kh năng m rng ca các h mã khi ph biến hin nay như h mã ma trn Hill, h mã AES, XAES,T phân tích các thut toán mã tuyến tính, các h mã khi và các m rng đã được nghiên cu phân tích, chúng tôi đã đ xut h mã khi SSM (Scalable Substitution Matrix Cipher) theo hướng tiếp cn kiến trúc SPN (Substitution-Permutation Network) kết hp kh năng m rng kích thước khóa ca h mã ma trn và thành phn phi tuyến S-Box. Kết qu S-Box đ xut không ch s dng trong thut toán mã khi SSM mà còn có th s dng thay thế cho thành phn S-Box trong các h mã AES, XAES.

T khóa: WLAN, Hill Cipher, Matrix Cipher, AES, S-Box.

ABSTRACT:Confidentiality is one of the important security services for wireless local area network (WLAN), to ensure the information is confidential and integrity. This problem mainly focus on commercial solutions that apply popular encryption algorithms such as: RC4 in WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access); AES (Advanced Encryption Standard) in WPA2. Virtual private network (VPN) solution also uses in products of Wi-Fi vendor. According to VPN solution approach, we focused on the scalability of block cipher systems such as Hill cipher, matrix cipher and AES. In these crypto systems, S-box is significant non-linear component. In this paper, we propose a new approach to represent general S-Box based on a given non-linear function to increases the complexity of algebraic expression and size of S-Box. In experiment with size of 8, proposed S-Box can archive the maximum number of terms (255 terms) and therefore it can be used to replace the classical S-Box component in the original AES. Furthermore, proposed S-Box inherits all good cryptographic characteristics of the original AES S-Box, such as nonlinearity, differential uniformity, and strict avalanche.

Keyword: WLAN Security, Hill Cipher, Matrix Cipher, AES, S-Box.
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 69,938

Tổng truy cập:688,950