Tác giả :

Đặng Thiện Ngôn, Trần Ngọc Đăng Khoa

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

 

TÓM TẮT: Trong hoạt động đào tạo, phòng thí nghiệm ảo có vai trò quan trọng giúp người học chủ động về thời gian, số lần thực hiện thí nghiệm và địa điểm thí nghiệm. Bên cạnh đó, phóng thí nghiệm ảo cũng có chi phí xây dựng, vận hành và bảo trì thấp hơn phòng thí nghiệm truyền thống. Với những ưu điểm đó, phòng thí nghiệm ảo đã được nhiều trường, công ty đầu tư nghiên cứu phát triển và đưa vào ứng dụng trong thực tế đào tạo. Hiện nay có nhiều nền tảng, công cụ khác nhau để phát triển phòng thí nghiệm ảo phù hợp cho từng lĩnh vực, môn học. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu, khảo sát khả năng ứng dụng các nền tảng phổ biến nhất như Flash, JavaFX, Silverlight để xây dựng phòng thí nghiệm ảo “Truyền động điện” phục vụ cho môn học “Trang bị điện – điện tử trong máy công nghiệp”.

Từ khoá: phòng thí nghiệm ảo, truyền động điện, nền tảng, Flash, JavaFX, Silverlight

 

ABSTRACT: Virtual laboratory plays an important role in training activity to help learners to maximize their study time by providing unlimited access to class materials, thus facilitating better understanding. Virtual labs also provide a risk-free learning environment, where individuals can learn from repeated practice, at their own pace, without using expensive resources or high maintenance equipment. Besides, a virtual lab provides cost advantage in term of construction, operating and maintenance to compare with the investment efforts for a classical dedicated lab. With these advantages, virtual labs are interested by many universities, schools and companies. There are many different ways, tools and platforms to develop the virtual laboratory which is suitable for any studying subject, course or training program. This article presents research results of using the most common platforms such as Flash, JavaFX, Silverlight to create a virtual laboratory in the field of Electrical Drives for course of “Electrical and electronic equipment in industrial machines”.

Keywords: virtual lab, electric drive, platform, Flash, JavaFX, Silverlight

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,366

Tổng truy cập:303,439