Tác giả :

Phm Hng Liên, Nguyn Ngô Lâm -ĐH Sư phm K thut Tp.HCM

Vương Phát -ĐH Bách khoa Tp.HCM

TÓM TT: Bài báo đưa ra gii pháp trn vn cho h thng qun lý vào ra s dng công ngh RFID trong công tác qun lý công ty, trường hc, cao c văn phòng H thng có th đm nhim vic bo v an ninh, chm công, đim danh hoàn toàn t đng đem li s tin li ln cho người làm qun lý và th hin s hin đi trong môi trường hc đường, công s. H thng được thc hin t cp đ t thiết kế phn cng và viết phn mm qun lý riêng đ đt được s ti ưu cao nht và hoàn toàn ch đng khi được ng dng rng rãi. Đng thi, đây cũng là mô hình đ sinh viên tiếp cn các ng dng thc tế ca môt h thng RFID.

T khoá: công ngh RFID, RFID discovery, các thành phn RFID, ng dng RFID applications, RFID trong qun lý.

ABSTRACT: This paper offers a complete solution for I/O management system using RFID technology in the management in companies, schools, office buildings…This system can perform completely automatically the security guard, time management, attendance registration and proves to be very useful for manager in schools, companies.

Keywords: RFID technology, RFID discovery, RFID components, RFID applications, RFID in management system.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,849

Tổng truy cập:312,059