Tác giả :
Vibration transmissibility of low frequency isolator
Truyền dao động của bộ cách ly tấn số thấp
Le Thanh Danh, Nguyen Vu Anh Duy

Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam
Received 26/10/2016, Peer reviewed 11/11/2016, Accepted for publication 25/11/2016
ABSTRACT
It is known that the quality of a vibration isolation system can be improved by reducing the stiffness of the system. However, in this way, the load supporting capacity of isolator cannot be maintained. In order to eliminate the dichotomy between the load bearing capacity and the reduction in stiffness, this paper will introduce a low frequency vibration isolator. First, the relationship between the configurative parameters and the dynamic stiffness of the isolator is obtained. Then, the characteristic of the motion transmissibility of the system at the steady state is analyzed through the normal form solution (NH). From this analysis result, the curve of the vibration transmission is predicted. The simulation results confirm that the isolation effectiveness of this model is better than that of the traditional model when the dimensionless dynamic stiffness at the equilibrium position is lower than one and bigger than zero or equal to zero. Besides, these results furnish a useful insight for the design of the low frequency vibration isolation model.  
Keywords: Isolator; Low dynamic stiffness; Normal form; Vibration transmissibility; Steady state vibration. 
TÓM TẮT
Như đã biết, chất lượng của một bộ cách ly có thể được nâng cao bằng phương pháp giảm độ cứng của hệ thống. Tuy nhiên, nếu độ cứng giảm thì khả năng đỡ tải của bộ cách ly không được duy trì. Vì vậy, để khắc phục mâu thuẫn giữa khả năng đỡ tải và giảm độ cứng, bài báo này sẽ giới thiệu một mô hình bộ cách ly dao động tần số thấp. Đầu tiên, mối quan hệ giữa thông số cấu hình và độ cứng động học của hệ thống được trình bày. Sau đó, đặc tính truyền dao động của bộ cách ly được phân tích bằng phương pháp normal form. Từ kết quả phân tích này, đường cong truyền dao động của bộ cách ly được dự đoán. Kết quả mô phỏng số cho thấy rằng: khi độ cứng động học không thứ nguyên tại vị trí cân bằng tĩnh nhỏ hơn một và lớn hơn hoặc bằng không thì hiệu quả cách ly dao động của bộ cách ly tần số thấptốt hơn bộ cách ly truyền thống. Ngoài ra, kết quả phân tích này rất hữu ích cho việc thiết kế bộ cách ly dao động tần số thấp. 
Từ khóa: Bộ cách ly; Độ cứng động học thấp; Normal form; Truyền dao động; Dao động bình ổn.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,315

Tổng truy cập:311,525