Tác giả :

TS. Đng Thin Ngôn-ĐH Sư phm K thut Tp. HCM

TÓM TT: Đ phòng tr thiên đch (ry nâu) gây hi cho sn xut nông nghip mà không s dng các loi thuc tr sâu hướng ti sn xut lúa sch là mt đnh hướng đang được trin khai mnh m. Vic s dng máy bt ry nâu thân thin vi môi trường thay thế cho các loi thuc tr sâu đc hi đã được nghiên cu, th nghim thành công ti Khoa Cơ khí Chế to máy Đi hc Sư phm K thut Tp. H Chí Minh và đang chuyn sang giai đon sn xut th nghim trên qui mô ln. Bài báo trình bày v nguyên lý hot đng, kết cu ca máy bt ry nâu thân thin vi môi trường và kh năng ng dng trong thc tin.

T khoá: ry nâu, hi lúa, thân thin vi môi trường

ABSTRACT: A machine for preventing natural enemy (Nivaparvata lugens) harmful to agricultural production without using pesticides in clean rice production is developed powerfully. The use of this machine to replace the toxic pesticides has been studied, tested successfully in the school of mechanical engineering – Ho Chi Minh University of Technical Education. Presently this machine is mass produced. This article presents the principles of operation, structure of the environment friendly machine catching Nivaparvata lugens and its applicability to the practice.

Keywords: Nivaparvata lugens, harmful to rice , environment friendly

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,116

Tổng truy cập:311,326