ANALYSIS FOR STEERING FEEL ON STEER-BY-WIRE MODEL

Đỗ Văn Dũng1, Nguyễn Văn Bang2, Trần Văn Lợi2
1Trường  Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM
2Trường Đại học Giao thông Vận tải

TÓM TẮT
Hệ thống lái không trục lái  hay lái điện (Steer-By- Wire) được tập trung nghiên cứu những năm gần đây. Điều khiển tái tạo cảm giác lái hệ thống  Steer-By-Wire là một trong những công việc quan trọng khi thiết kế bộ điều khiển. Do người điều khiển không không trực tiếp tiếp nhận phản hồi tác động từ mặt đường nên việc tái tạo cảm giác lái cho người lái được phân tích và tính toán kĩ lưỡng đảm bảo cảm giác lái phù hợp nhất. Bài báo trình bày cơ sở lý luận, cách tạo ra cảm giác lái và kết quả nhận được cảm giác lái khi thí nghiệm trên mô hình hệ thống Steer-By-Wire.

ABSTRACT
In recent year,Steer by Wire is a focus interest of automotive researchers. To Because of the separation, there are some problems which must be solved. The first, it must ensure that the motions of upper part (hand-wheel) and lower part have the same speed. The second, it must ensure that Steer by wire has to produce realistic steering feel. The paper focus on how to produce steering feel and testing on Steer by Wire model.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,335

Tổng truy cập:311,545