Tác giả :

Đặng Trường Sơn, Trần Công Tú, Phùng Quang Ngọc
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

 

TÓM TẮT: Hiện nay các trường đại học và cao đẳng tại nước ta đang trong lộ trình xây dựng và triển khai áp dụng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Với số lượng tín chỉ được rút gọn (khoảng 150 tín chỉ), số lượng giờ tự học ngoài giảng đường của sinh viên sẽ tăng lên. Giáo viên và sinh viên không còn đủ thời gian gặp mặt trực tiếp để cùng xem xét, đánh giá kết quả các bài tập lập trình của sinh viên nữa. Hệ thống hỗ trợ học và thi lập trình trực tuyến mà bài báo đề xuất xây dựng sẽ rút ngắn thời gian đánh giá kết quả các chương trình máy tính, cho phép thực hiện đánh giá từ xa và hoàn toàn tự động. Hệ thống sẽ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng lập trình và giúp giáo viên đánh giá chương trình của sinh viên một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống có thể được sử dụng để đánh giá chương trình máy tính của các bài luyện tập, bài tập cho về nhà, các bài kiểm tra giữa kỳ và kết thúc môn học.

 

ABSTRACT: Currently, many Vietnamese universities are in the process of building and deploying credit-based curriculums. Typically, the number of credits is reduced to 150, and the self-study hours of students are increased. Teachers and students do not have enough time to meet face to face to discuss programming exercises. This paper proposes the online judge that shortens the evaluative time for the computer programs. The online judge will enable students to practice programming and help teachers assess students’ programs quickly and efficiently. The system can be also used to assess the programming assignments of the homework, the mid-term exams and the final exams.

Keywords: Online judge, thi trực tuyến, chấm thi tự động.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,248

Tổng truy cập:311,458