Nguyễn Thành Phương(1), Lâm Quang Vinh(2), Lê Minh Tuấn

(1) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
(2) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

TÓM TẮT: Hiện nay, pin mặt trời chấm lượng tử (QDSSC – Quantum Dot Sensitized Solar Cell) mang một hứa hẹn đầy tiềm năng cho pin mặt trời thế hệ thứ ba. Vì thế, trong công trình nghiên cứu này, chấm lượng tử CdSe được tổng hợp bằng phương pháp Colloide được sử dụng để làm chất nhạy quang trong cấu trúc pin. Các điện cực anode quang TiO2/QDs (Quantum dots) CdSe/ZnS được chế tạo bằng phương pháp ngâm, phương pháp hấp phụ và phản ứng các lớp ion liên tục (SILAR – Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction). Các tính chất quang điện của điện cực anode quang TiO2/QDs CdSe/ZnS được khảo sát thông qua các phép đo hấp thụ UV – vis, phổ quang phát quang (PL), phổ nhiễu xạ tia X, phân tích ảnh FE – SEM. Các thông số pin mà chúng tôi tổng hợp được như sau: VOC = 0.33 V, ISC = 2.26 mA/cm2, FF = 0.41, η = 0.31%.
Từ khóa: Chấm lượng tử CdSe, pin mặt trời chấm lượng tử CdSe.

ABSTRACT: Quantum dots sensitized nanocrystalline TiO2 solarcells (QDSSCs) are promising third-generation photovoltaic devices. In this study, CdSe quantum dots (Qds) have been prepared via a colloidal route using Mercaptoethanol (Thioglycol) (HOCH2CH2SH) as a capping agent, ZnS/CdSe co-sensitized TiO2 photoanodes for QDSSCs were prepared by ionic layer adsorption and reaction (SILAR) for improvingoverall photoconversion efficiency. The structural of materials the TiO2/CdSe/ZnS, optical, morphological and photoelectrochemical properties of anode TiO2/CdSe/ZnS thin films were investigated by optical spectrum, TEM, FE- SEM, X-Ray.
Key word: quantum dots, CdSe, CdSe/ZnS, TiO2,Silar,mercaptoethanol, photoelectrochemical properties, solar cell.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,892

Tổng truy cập:312,102