Tác giả :

Trn Phú Cường — ĐH Lc Hng, Đng Nai
Lê S
ơn Hi — ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM

Huỳnh Chí Cường — ĐH Khoa hc T nhiên TP. HCM

TÓM TT: Trong bài báo này, chúng tôi chế to vt liu nhit phát quang CaSO4: Dy3+bng hai phương pháp: phương pháp tái kết tinh trong môi trường H2SO4 nóng và đm đc, phương pháp nung nhit. Mu vt liu to ra được chiếu x gamma vi ngu60Co vi liu hp th 4,8kGy, ri ghi nhn đường nhit phát quang tích phân ca mi mu được to ra t mi phương pháp trên. Tiếp theo, phân tích đường nhit phát quang tích phân bng phương pháp gii chp kết hp vi các phương pháp ph tr khác như: xóa nhit, sườn lên ban đu, hình dng đnh, toàn đnh; và xác đnh các thông s đng hc ca mô hình mt by mt tâm tái hp (One Trap One Recombination- OTOR)

ABSTRACT: In this paper, we make up thermoluminescence of materials CaSO4: Dy3+with methods: re-crystallisation method in hot and dense H2SO4, heat method. The sample was gamma radiated by 60Co (4.8kGy) to get the thermoluminescence spectroscopy. After that, we analysed the spectroscopy by deconvolution method and other methods: thermal cleaning method, initial rise method, peak shape method, whole glow peak method. Based on these results, we have calculated the parameters of  One Trap One Recombination- OTOR mode.

Keywords: ThermoLuminescence, TL integral glow curve, CaSO4: Dy3+, re-crystallisation

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,838

Tổng truy cập:312,048