Tác giả :
TS. Lê Xuân Hòa
KS. Đoàn Minh Hùng


ABSTRACT:
This paper presents a simulation for the two-stage refrigeration cycle by using Macromedia Director MX software. It consists of the two-stage refrigeration cycle with the incomplete-intermediate cooling, the two-stage refrigeration cycle with the intermediate-extracted gas and incomplete-intermediate cooling, the two-stage refrigeration cycle with the complete-intermediate cooling by an empty intercooler, and the two-stage refrigeration cycle with the incomplete-intermediate cooling by a coil intercooler.

TÓM TẮT:
Trong bài viết này, một mô phỏng đã được thực hiện cho chu trình máy lạnh hai cấp bởi phần mềm Macromedia Director MX. Mô phỏng này bao gồm chu trình máy lạnh 2 cấp làm mát trung gian không hoàn toàn, chu trình máy lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian làm mát trung gian không hoàn toàn, chu trình máy lạnh 2 cấp làm mát trung gian hoàn toàn bình trung gian rỗng và chu trình máy lạnh 2 cấp làm mát trung gian hoàn toàn bình trung gian có ống trao đổi nhiệt
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,843

Tổng truy cập:312,053