ĐỘNG CƠ STIRLING: TỪ THIẾT KẾ ĐẾN KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾ VÀ GIÁO DỤC
STIRLING ENGINE: FROM DESIGN TO APPLICATION INTO PRACTICE AND EDUCATION

Phạm Văn Ngành1, Hà Anh Tùng2
1 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cát Linh 
2 Trường đại học Bách Khoa TP.HCM

Ngày tòa soạn nhận bài 16/10/2015, ngày phản biện đánh giá 04/11/2015, ngày chấp nhận đăng 15/02/2016

TÓM TẮT
Động cơ Stirling là một dạng động cơ nhiệt đốt ngoài có thể sử dụng nhiều nguồn nhiên liệu khác nhau từ các dạng truyền thống (than, dầu, củi, trấu, vv…) cho đến các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, tận dụng nhiệt thải, vv…). Bài báo tập trung trình bày những nét chính về lịch sử phát triển, đặc điểm hoạt động và phương pháp thiết kế một số loại động cơ Stirling, từ đó đưa ra khả năng ứng dụng vào thực tế cũng như đào tạo bậc đại học cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt ở nước ta hiện nay.  
Từ khóa: Động cơ Stirling, năng lượng tái tạo, thiết kế, chương trình đào tạo.

ABSTRACT
Stirling engine is an external combustion engine which is able to use different fuel sources from traditional forms (coal, oil, firewood, rice husks, etc ...) to renewable energy sources (solar, waste energy, etc ...). This paper focuses on presenting the main features of development history, performance characteristics, design methods of typical types of Stirling engine and the possibility of their applications into practice as well as into the current university curriculum for thermal engineering students in our country.
Keywords: Stirling engines, sustainable energy, design, curriculum.  

Toàn văn bài viết Thầy/Cô vui lòng đăng nhập email ........@hcmute.edu.vn để tải về

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,040

Tổng truy cập:311,250