SUPERHYDROPHOBIC COATING ON FABRIC BY COLD-PLASMA AT ATMOSPHERIC PRESSURE
Thái Văn Phước, Trần Ngọc Đảm
Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM

TÓM TẮT
Các phương pháp sản xuất vải siêu chống thấm hiện nay có nhiều nhược điểm như tốn nhiều năng lượng, quy trình vận hành phức tạp, cồng kềnh, sử dụng nhiều hóa chất gây ô nhiễm môi trường.Trong nghiên cứu này mô hình xử lý-phủ nano trên vải bằng công nghệ Plasma được thiết kế và chế tạo nhằm khắc phục những nhược điểm trên. Ưu điểm của mô hình là sử dụng trực tiếp tia Plasma ở áp suất thường để tạo ra liên kết giữa các hạt nano và vải nên giảm được thời gian xử lý, không gây ô nhiễm. Qua kết quả thí nghiệm cho thấy hiệu suất phủ nano phụ thuộc vào vật liệu vải, năng lượng điện được cung cấp và thời gian xử lý. Mô hình trên sử dụng mức năng lượng 110V, 1A với tốc độ 1,5 m/ph để tạo ra thành công hiệu ứng siêu chống thấm trên vải thun cotton.
ABSTRACT
The current methods of fabric production with superhydrophobic property have some defects such as waste a lot of power, complex operation, environmental pollution caused by chemicals. Therefore, in this paper the model of nano-coating on fabric by cold-Plasma is designed and manufactured to solve aboveproblems. The advantage of the model is that using plasma raysdirectly at atmospheric pressure to create chemical bonds between fibre and nanoparticles, so the time of processingis reduced. The result of experiment shows that coating effect depends on fabric materials, supplied power (voltage, current) and coating time. The model creates superhydrophobic property on cotton spandexsucessfully due to using 110V, 1A and 1,5m/min of speed.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,627

Tổng truy cập:310,837