Tác giả :
Flavonoids and chalconoid isolated from flowers of cosmos bipinnatus CAV. (Asteraceae) flavonoid và chalconoid
Cô lập từ hoa của cây cosmos bipinnatus CAV. (họ cúc)
Hoang Minh Hao, Vo Thi Nga

Ho Chi Minh City University of Technology and Education
Received 23/08/2016, Peer reviewed 10/12/2016, Accepted for publication 25/12/2016
ABSTRACT
Leaves of the genus Cosmos have been studied in chemical constituents and biological activities in Vietnam. However, chemical constituents of Cosmos flowers have not been extensively investigated.  The dried purple and white flower powders of Cosmos bipinnatus Cav. were exhautively macerated with ethanol solvent. The extract was concentrated under reduced pressure to give the ethanolic extract. The extract was subjected to column chromatography (CC) with gradient elution (petroleum ether  chloroform  ethyl acetate) to give fractions. Thin layer chromatography (TLC) was used to analyze the fractions. The chloroform and ethyl acetate column factions were then further purified and analyzed by CC and TLC to obtain pure flavonoids and chalconoid (1-3) named 7, 3’, 4’-trihydroxy-6-methoxyaurone (1), 2’-hydroxy-4, 4’-dimethoxychalcone (2), and a mixture of 7, 2’, 5’-trihydroxyflavone (3a) and 5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxyflavone (3b). Their chemical structure elucidation was accomplished by using 1D and 2D-NMR spectroscopy in combination with MS data.
Keywords: Asteraceae; cosmos; flavonoid; chalconoid; aurone.
TÓM TẮT
Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của lá chi Cosmos đã được nghiên cứu ở Việt Nam. Tuy nhiên, thành phần hóa học của hoa Cosmos chưa được nghiên cứu đầy đủ. Bột hoa khô màu tím và trắng của cây Cosmos bipinnatus Cav. được tận trích với dung môi etanol. Dịch trích sau đó được loại dung môi dưới áp suất thấp thu được cao etanol. Tiến hành sắc ký cột (CC) cao etanol với các dung môi có độ phân cực tăng dần (eter dầu hỏa --> cloroform --> etyl acetat) thu được các phân đoạn. Các phân đoạn cao cloroform và etyl acetat được tinh sạch và phân tích bằng CC và sắc ký lớp mỏng (TLC) thu được các hợp chất flavonoid và chalconoid tinh khiết (các hợp chất 1-3):  7, 3’, 4’-trihydroxy-6-methoxyaurone (1), 2’-hydroxy-4, 4’-dimethoxychalcone (2), và hỗn hợp 7, 2’, 5’-trihydroxyflavone (3a) và 5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxyflavone (3b). Cấu trúc hóa học của các hơp chất được xác định bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều, hai chiều (1D, 2D-NMR) và khối phổ (MS).
Từ khóa: Họ cúc, chi cosmos; flavonoid; chalconoid; aurone.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,810

Tổng truy cập:312,020