Study The Effect Of Lpg Injection Parameters On The Performance And Emission For Dual Fuel (Diesel-Lpg) Diesel Engine 

Nguyen Van Long Giang1, Do Van Dung1, Tran Thanh Hai Tung2, Duong Trong Chung
 1 HCMC University of Technology and Education, 2 Da Nang University,
 3 Quy Nhon Vocational Training College


Received 7/12/2015, Peer reviewed 30/12/2015, Accepted for publication 05/01/2016

ABSTRACT
This paper presents the effect of LPG injection control parameters on performance and emission for dual fuel diesel. The engine has been modified to determine the best LPG composition (ratio) for dual fuels to improve the emission quality while maintaining high thermal efficiency in comparison with the conventional diesel engine. A LPG electronic injection system controls the flow of liquefied petroleum gas (LPG) to manifold has been designed and manufactured for the above mentioned purpose.
The experimental results have been obtained on various Diesel-LPG modes at different loads at constant speed (1500 rpm). Compared  to  100%  Diesel  at  full  load,  the optimum  value  of  Brake  Thermal  Efficiency  (BTE)  and Brake  Specific  Fuel  Consumption  (BSFC)  were  observed  to  improve  by  31%  with  (68%-32%)  Diesel-LPG mode.  Exhaust  gas  emissions;  namely  NOX,  CO2  and  Smoke  reduced  by  30%,  48%  and  29%  at  full  load respectively with the use of (68%-32%) Diesel-LPG mode. After scrutinizing the results, a Dual fuel Diesel - LPG controller was developed for optimizing the performance on different operating conditions. With Diesel - LPG controller, it was possible to maximize fuel economy along with minimizing emission pollutants. 
Keyword: dual fuel, fuel consumption, engine, LPG

TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thông số điều khiển phun khí hoá lỏng (LPG) trên đường ống nạp của động cơ Diesel đến hiệu suất và khí thải. Động cơ được cải tạo chuyển đổi để xác định thành phần LPG tốt nhất cho hoạt động với nhiên liệu kép, để cải thiện chất lượng khí thải trong khi duy trì hiệu suất nhiệt cao so với một động cơ diesel thông thường. Hệ thống phun LPG điều khiển bằng điện tử kiểm soát lưu lượng khí hóa lỏng (LPG) cung cấp cho động cơ được nghiên cứu, chế tạo phục vụ cho mục đích trên.
Kết quả thử nghiệm trên động cơ khi thay đổi tỷlệ hỗn hợp của Diesel và LPG ở các chế độ tải khác nhau ở tốc độ 1500 v/p. Kết quả giá trị tối ưu của hiệu suất nhiệt (BTE) và hiệu suất tiêu thu nhiên liệu (BSFC) cải thiện khoảng 31% ở mức tỉ lệ Diesel-LPG (68% - 32%) so với động cơ khi chạy 100% Diesel khi đầy tải và lượng khí thải ở chế độ này giảm cụ thể là NOx, CO2, Độ mờ khói giảm (30%, 48% và 29%). Sau thực nghiệm có kết quả thực nghiệm một bộ điều khiển Diesel-LPG đã được chế tạo để điều khiển hiệu suất tốt nhất nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm do khí thải sinh ra.

Từ khóa: Nhiên liệu kép, tiêu thụ nhiên liệu, động cơ, khí hoá lỏng

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,890

Tổng truy cập:312,100