Tác giả :
Carrier PWM with multi-control-voltages for five level hybrid inverter
Giải thuật điều chế sóng mang với đa sóng điều khiển cho nghịch lưu lai 5 bậc
Quach Thanh Hai, Le Huynh Ly, Do Duc Tri

Ho Chi Minh City University of Technology and Education
Received 02/12/2016, Peer reviewed 29/12/2016, Accepted for publication 15/2/2017
ABSTRACT
This paper proposes Carrier Modulation Techniques with using multi-control-voltages for Hybrid inverter that joined 3rd level cascade and 2nd level inverter. This technique is based on the analysis of the hybrid inverter by separating it into basic inverters in order to decide how to control. Every analyzed basic inverter will have a separate control voltage. These control voltages uses the maximum threshold 1 or minimum threshold 0 of amplitude carriers that based on D-PWM to reduce many of switching on a phase. The using hybrid inverter is able to reduce number of switches to the standard configuration with the same level, so it makes reducing the cost of production. Simulation results are provided in order to validate the proposed method.
Keywords: carrier modulation; hybrid inverter; reduce switching; multi control-voltages; 5-level inverter.
TÓM TẮT
Bài báo này đề xuất kỹ thuật điều chế sóng mang với việc sử dụng đa sóng điều khiển cho cấu hình nghịch lưu ghép giữa cascade 3 bậc và nghịch lưu 2 bậc căn bản. Kỹ thuật này dựa trên nguyên tắc phân tích cấu hình nghịch lưu ghép thành các nghịch lưu căn bản để thực hiện điều khiển. Mỗi cấu hình nghịch lưu căn bản đã phân tích sẽ có một sóng điều khiển riêng. Các sóng điều khiển này sử dụng các ngưỡng cực đại 1 hoặc cực tiểu 0 của biên độ các sóng mang trên cơ sở điều chế gián đoạn để giảm số khóa phải chuyển mạch trên một pha. Việc sử dụng cấu hình ghép sẽ giúp giảm số linh kiện so với cấu hình nghịch lưu chuẩn có cùng số bậc do đó giúp giảm giá thành khi tiến hành sản xuất. Kết quả của giải thuật được kiểm chứng qua mô phỏng.
Keywords: điều chế sóng mang; nghịch lưu ghép; giảm số lần chuyển mạch; đa sóng điều khiển; nghịch lưu 5 bậc.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,381

Tổng truy cập:303,454