ENERGYLOSS OF 4He PARTICLES AND 22Mg RADIOACTIVE IONS 
INHe+CO2 GAS TARGET

Nguyễn Kim Uyên1, Nguyễn Ngọc Duy2 và David Miles Kahl3.

1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
2Trường Đại học Đồng Nai
3Trung tâm CNS, Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản

TÓM TẮT
Chúng tôi đã tiến hành đo đạc trực tiếp độ mất năng lượng của chùm hạt alpha (4He) trong vùng năng lượng [4.788  5.795] MeV và chùm hạt phóng xạ 22Mg năng lượng 25.894 MeV đi qua lớp hỗn hợp khí He+CO2(10%). Chùm alpha gồm ba đồng vị 237Np (4.788 MeV), 241Am (5.486 MeV) và 244Cm (5.795 MeV) với cường độ 350 Bq. Chùm hạt phóng xạ 22Mg được tạo ra từ phản ứng hạt nhân 3He(20Ne,22Mg)n. Thực nghiệm này được nghiên cứu tại trung tâm hạt nhân CNS của đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản, với hệ phổ kế CRIB. Báo cáo này trình bày kết quả thực nghiệm của phép đo độ mất năng lượng và so sánh với kết quả tính toán của SRIM2008, ATIMA và tính toán của F.Hubert. Kết quả cho thấy có sự sai khác giữa các kết quả tính toán và thực nghiệm. Do đó, chúng ta cần có những hiệu chỉnh và lưu ý khi sử dụng những phần mềm này.
Từ khoá: độ mất năng lượng, hạt nhân, alpha, 22Mg, He+CO2.

ABSTRACT
Energy loss of alpha particles in energy region 4.788 ÷ 5.795 MeV and of 22Mg radioactive ions at 25.894 MeV in the gas of He+CO2(10%) was measured. The alpha particles were emitted from a thin triple alpha-source including 237Np (4.788 MeV), 241Am (5.486 MeV) and 244Cm (5.795 MeV) with 350 Bq of intensity. The 22Mg radioactive ion (RI) beam was produced via 3He(20Ne,22Mg)n reaction. The experiment was performed at NuclearStudyCenter of the University of Tokyo, Japan, by using CRIB spectrometer. This paper reports the experimental data of energy loss measurement of these isotopes in the mixed gas He+CO2(10%). A comparision of the empirical results and the calculation by using computer codes SRIM2008, ATIMA and F.Hubert’s theoretical data is also pointed out. The final results show that there are some differences between the theoretical results and the experimental ones. Therefore, we need to concern modifying when we use such computer codes. 

Keywords: energy loss, alpha, radioactive ion 22Mg, active gas target He+CO2.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,360

Tổng truy cập:303,433