Tác giả :
The depsidones from Usnea Aciculifera
Một số depsidone từ loài địa y Usnea Aciculifera

Vo Thi Nga1, Tuong Lam Truong2, Nguyen Kim Phi Phung2
1 Ho Chi Minh City Univerisity of Technology and Education
2 University of Science, National University – Ho Chi Minh City
Received 05/09/2016, Peer reviewed 10/12/2016, Accepted for publication 25/12/2016
ABSTRACT
The lichen is an association between a fungus and a phytosynthetic symbiont, generally green algae or cyanobacteria. Lichens have a number of practical applications, especially as sources of medicinal substances. Usnea aciculifera Vain, a lichen growing widely and abundantly on the bark of Pinus dalatensis at Lam Dong Province, Vietnam, has not yet been chemically and pharmaceutically studied in Vietnam. Our chemical study on Usnea aciculifera lead to the isolation of three depsidones, including norstictic acid (1), stictic acid (2) and 8-O-methylstictic acid (3). Their chemical structures were elucidated by 1D and 2D NMR. Lichen substances such as depsides or depsidones are of interest as natural antibiotics. The presence of norstictic acid (1) and stictic acid (2) in high yield of around 0.13% and 0.15%, respectively; and possessing the ability in inhibiting cell growth of human colon adenocarcinoma HT-29 cells showed that this species seems to become a potential medicinal resource.
Keywords: lichen; Usnea aciculifera; depsidone; stictic acid; norstictic acid.
TÓM TẮT
Địa y là một dạng kết hợp giữa nấm và một loại sinh vật có thể quang hợp, như tảo xanh. Địa y có rất nhiều ứng dụng, đặc biệt trong y dược. Usnea aciculifera Vain, là một loài địa y rất phổ biến, sống bám trên thân cây thông Pinus dalatensis ở tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Hiện nay vẫn ít nhóm quan tâm nghiên cứu trên loài địa y này. Từ nghiên cứu trên loài địa y Usnea aciculifera chúng tôi đã cô lập được ba depsidone, gồm norstictic acid (1), stictic acid (2) và 8-O-methylstictic acid (3). Cấu trúc hóa học của chúng được biện giải bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều. Các hợp chất địa y như depside hoặc depsidone từng được biết đến như những chất kháng sinh tự nhiên. Sự hiện diện của norstictic acid và stictic acid với hàm lượng khá cao, lần lượt là 0.13% và 0.15%; và khả năng ức chế tế bào ung thư tuyến ruột kết ở người HT-29 của stictic acid [6] có thể mở ra hướng ứng dụng loài địa y này như một nguồn dược liệu tiềm năng.
Từ khóa: lichen; Usnea aciculifera; depsidone; stictic acid; norstictic acid.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,651

Tổng truy cập:310,861