Tác giả :
PGS.TS Quyền Huy Ánh, ThS Nguyễn Phan Thanh, Nguyễn Công Tráng
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

TÓM TẮT: Để bảo vệ sét đánh lan truyền vào trạm biến áp phân phối, phía cao thế của trạm thường sử dụng chống sét van. Việc xác định khoảng cách hợp lý giữa chống sét van và đầu cực máy biến áp nhằm bảo vệ hiệu quả máy biến áp và các thiết bị đóng cắt trong trạm là rất cần thiết. Bài báo này trình bày phương pháp mới để tính khoảng cách phân cách và thời gian trung bình giữa các lần hư hỏng (MTBF) của máy biến áp với các cấu hình khác nhau do sét đánh nhằm đảm bảo tuổi thọ máy biến áp theo yêu cầu định trước có xét đến các yếu tố ảnh hưởng như: hệ số che chắn của vật thể, mật độ sét khu vực, giá trị điện cảm của dây nối. Chương trình OPSOLA được xây dựng giúp người sử dụng dễ dàng xác định vị trí lắp đặt hợp lý chống sét van và kiểm tra MTBF đối với cấu hình trạm có sẵn.
Từ khoá: Chống sét van, máy biến áp, vị trí lắp đặt.

 ABSTRACT: To protect the distribution substation from lightning overvoltage, the lightning arrester is installed at the high voltage side of transformers. The determination of reasonable distance between lightning arrester and terminals transformer to efficiently protect the transformer and switching devices of the substations is very necessary. This paper presents a new method for calculating the separated distance and the Mean Time Between Failure (MTBF) of the transformer with different configurations to assure the life of transformer according to givenrequirement and with consideration of the affected factors such as the shielding factor of the object, areas ground flash density, and the inductance value of connected wires. The OPSOLA program is built to help the users to easily determine the appropriate installed position of lightning arrester and check MTBF for the existing configuration of substation.
Keywords: Lightning arrester, transformer, installed position.
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 59,608

Tổng truy cập:671,338