Tác giả :
TS. Vũ Thanh Nguyên

ABSTRACT:
Data ware house, from many data sources which were used, mixed, distributed to mine and analyze data for many problems. In that process original data were changed on transactions, algebra operations, and data clean procedures. To need to find traces of original data from source data on data ware house. In this paper, we research general transformation using attributes and schema mapping. In addition, we also study some algorithms to trace for original data using general transformation. This result was used for tracing of original data for exam data ware house of Private Information Technology College Ho Chi Minh City.

 TÓM TẮT: Các hệ thống nhà kho dữ liệu tích hợp thông tin dữ liệu từ các nguồn dữ liệu thao tác, hỗn hợp, phân tán và từ xa vào kho trung tâm để khai khoáng và phân tích thông tin tích hợp ([1],[2],[4],[7]). Nhưng trong suốt quá trình tích hợp, nguồn dữ liệu trải qua hàng loạt các biến đổi có thể thay đổi từ các thao tác hay các kết hợp đại số đơn giản đến các thủ tục làm sạch dữ liệu phức tạp. Vậy trong môi trường nhà kho dữ liệu, vấn đề truy vết nguồn gốc có nghĩa là truy tìm lại nguồn gốc dữ liệu mà nó xuất phát. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về phép biến đổi tổng quát dựa vào các thuộc tính biến đổi và ánh xạ lược đồ. Ngoài ra, chúng tôi nghiên cứu các thuật giải theo vết nguồn gốc dữ liệu qua phép biến đổi tổng quát. Ứng dụng kết quả nghiên cứu trên chúng tôi đã thực hiện truy vết nguồn gốc trong nhà kho tuyển sinh của trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM và cho nhiều kết quả lý thú
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,265

Tổng truy cập:311,475