Evaluation of heating process for the restangular mold cavity by external gas-assisted heating

Phạm Sơn Minh1, Đỗ Thành Trung1, Nguyễn Hộ2, Phan Thế Nhân3
1Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM.

2Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai.

3Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM.

 

Ngày tòa soạn nhận bài 23/3/2015, ngày phản biện đánh giá 6/4/2015, ngày chấp nhận đăng 10/4/2015


TÓM TẮT

Nhằm nâng cao nhiệt độ bề mặt lòng khuôn hình chữ nhật trước khi nhựa nóng chảy được ép vào khuôn phun ép, phương pháp gia nhiệt cho bề mặt khuôn bằng khí nóng đã được ứng dụng. Trong nghiên cứu này, nguồn khí nóng 200 oC đã được sử dụng cho quá trình gia nhiệt bề mặt khuôn với bề mặt gia nhiệt hình chữ nhật có kích thước 175 mm x 12 mm. Thông qua quá trình mô phỏng với phần mềm ANSYS, phương pháp này cho thấy phân bố nhiệt độ trên bề mặt khuôn khá tốt. Bên cạnh đó, phương pháp mô phỏng cũng cho thấy khả năng dự đoán khá chính xác giá trị nhiệt độ tại bề mặt khuôn. Ngoài ra, phương pháp thực nghiệm cũng đã được sử dụng để khảo sát nhiệt độ của bề mặt khuôn theo thời gian gia nhiệt. Kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ bề mặt khuôn sẽ tăng nhanh trong 10 s đầu của quá trình gia nhiệt, sau đó, trong 20 s tiếp theo, giá trị này sẽ tăng chậm và ổn định sau 30 s. Tại thời điểm ổn định, nhiệt độ tại các điểm khảo sát dao động trong khoảng 83.5oC đến 95 oC.

Từ khóa: Phun ép, khuôn, gia nhiệt bằng khí nóng.

ABSTRACT
For enhancing surface temperature of the rectangular mold cavity before injecting melt plastic into the mold, a gas assisted mold heating method (GAMH) was applied. In this research, a  200oC air flow source was used for heating the rectangular mold cavity with the heating area size of 175mm x 12mm. Based on the simulated results with ANSYS CFX, it was clear that the GAMH had a good temperature distribution on the cavity surface of mold. Also, the simulated method showed the ability to predict quite accurately the temperature value on the cavity surface of mold. In addition, experiments were conducted to examine the temperature on the surface temperature as a function of heating time. The experimental results showed that the mold surface temperature increased rapidly in the first 10s, slowly in the next 20s, and became stable after that. At the stable state, the temperature values of several considered points of the mold varied from 83.5oC to 95oC.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,113

Tổng truy cập:311,323