Tác giả :

Phm Thành Trung — ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM

Bayer Daniela — ĐH Kaiserslautern, CHLB Đc

TÓM TT: Các linh kin quang bán dn phát các xung đin pico giây và femto giây đang là mt ch đ nghiên cu rt mnh trong hơn mười năm qua. Nhu cu phát trin nhanh các đu dò và chuyn mch quang siêu nhanh được chú trng. Trong báo cáo này, k thut chế to và đc trưng ca mt chuyn mnh quang dn siêu nhanh dùng đ phát xung siêu dòng ngn được đ cp cho các ng dng trong các linh kin đin t như transistor hiu ng trường nhanh, đit đường hm cng hưởng nhanh và sóng hướng dn. Các xung dòng được phát ra bi mt chuyn mch quang LT-GaAs và sau đó được dn qua mt b phn sóng hướng dn đng phng. Chiu dài xung được đo trc tiếp bng phương pháp t tương quan dòng quang đin. Mt đáp ng thi gian nh hơn 10 pico giây tương ng di tn s đin t THz đã được minh chng.  

T khóa: chuyn mch quang dn siêu nhanh, LT-GaAs, sóng hướng dn, dòng quang đin.

ABSTRACT: The semiconductor photoconductive devices to generate picoseconds and sub-picoseconds electrical signals have been the subject of intense research for the last two decades. Primarily the fast-growing demand for ultrafast photo-switches and photodetectors are of interests. In this paper, the preparation and characterization of the ultrafast photoconductive switch for generation of short current pulses are mentioned, which will be applied in the characterization of components, such as fast field effect transistor, fast resonant tunneling diodes and the investigation of pulse propagation called waveguidesCurrent pulses are generated by a low-temperature grown GaAs (LT-GaAs) photoconductive switch and then guided through a coplanar waveguide. The pulse length is directly calibrated using photocurrent autocorrelation. An ultra-fast response time (within less than 10 ps) to the sub THz electromagnetic field pulse is shown.

Key words: Ultrafast photoconductive switches, LT-GaAs, waveguides, photocurrent

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,833

Tổng truy cập:312,043