Tác giả :

TS. Nguyn Bá Hi-Đi hc Sư phm K thut Tp. HCM

KS. Phan Ngc Trung-Công ty City Ford

TÓM TT:Bài báo này trình thut toán PID điu khin đng cơ tái to cm giác lái cho cabin tp lái và thiết kế mô hình 3D mô phng môi trường o trong cabin. Đim mi ca đ tài này là quá trình xây dng phn mm 3D vi các thông tin mô phng môi trường tht như âm thanh, chuyn đng ca xe, va chm, và thut toán kết ni 3D vi thiết b ngoi vi. Nghiên cu này đã được kim tra kết qu thông qua thc nghim. Vic chế to thành công cabin đin t ti Vit Nam s đáp ng nhu cu v thiết b phc v đào to lái xe thay thế cho các xe ô tô tht nhm tiết kim nhiên liu, gim chi phí đào to và ô nhim môi trường và có mt sn phm giá thành thp, phù hp vi điu kin Vit Nam đ thay thế cho các sn phm cùng loi ngoi nhp.

ABSTRACT:This paper presents a PID controller for artificially producing steering feel in driving simulators and designs simulators’ 3D simulation of virtual environment. The novel contributions of this research are the 3D environments including sounds, movement of cars, collision detections and algorithm for connecting 3D environment to peripheral equipment. This research has been tested with experimental results. When the 3D driving simulator is produced in Vietnam it offers a low-cost solution to driving training, reduction of fuel and the possibility of replacement of imported products.

T khóa: Mô hình, tp lái xe, cabin, ôtô, đào to lái xe, labview, giao tiếp, 3D, mô phng, haptics, đin t.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,161

Tổng truy cập:303,234