Tác giả :

Trnh Trng Chưởng ― ĐH Công Nghip Hà Ni

TÓM TT: Mi tương quan gia tăng trưởng kinh tế và mc tiêu th đin vn được xem là khá cht ch. Tuy nhiên hin nay dưới tác đng mnh m v giá năng lượng và cu trúc ca nn kinh tế, mi quan h trên đã có nhiu thay đi, các yếu t bt đnh nh hưởng đến quá trình tiêu th đin năng: giá đin, s nhân khu, din tích nhà . Ni dung bài viết dưới đây trình bày mt trong nhng phương pháp toán hc đ điu khin, hiu chnh các h s hi quy trong hàm hi quy tuyến tính đ xác đnh và d báo ph ti đin: Phương pháp hàm gim Gradient nhanh nht.

ABSTRACT: The correlation between economic growth and electricity consumption still seems quite tight. But today, under the impact of energy prices and economical structure, these relationships have undergone many changes due to indefinite factors affecting the energy consumption: electricity price, population, housing area, etc… This article shows one of the mathematical methods of controlling and adjusting the regression coefficients in linear regression to determine and forecast electricity load demand: Gradient reduction methodology fastest.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,134

Tổng truy cập:311,344