Tác giả :
PGS.TS. Quyền Huy Ánh, ThS. Trần Tùng Giang -ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
KS. Lê Quang Trung -Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2

TÓM TẮT: Bài báo xây dựng mô hình mạch máy phát xung hỗn hợp tiêu chuẩn áp dòng 1.2/50ms, 8/20ms và mô hình biến trở phi tuyến đa lớp (MLV) hạ áp có độ phức tạp cần thiết và độ chính xác cao. Mô hình máy phát xung được sử dụng để mô phỏng đánh giá, kiểm tra đáp ứng của mô hình biến trở phi tuyến đa lớp hạ áp với các xung sét tiêu chuẩn. Mô hình MLV hạ áp có các thông số đầu vào cần thiết như: dòng xung sét định mức, điện áp thông qua và số lượng phần tử MLV mắc song song. Phương pháp xác định số xung sét lặp lại dạng 8/20ms mà MLV có thể chịu được cũng đã được đề cập.

ABSTRACT: This paper presents the model of voltage and current impulse generator 6kV 1.2/50ms, 3kA 8/20ms, according to the international standard IEEE C62.41 and the model of low voltage multilayer varistor (MLV) that have the necessary complexity and high accuracy. The model of impulse generator is used for simulation, evaluation, inspection of the response of low voltage MLV model with lighting standard impulses. The model of low voltage MLV has the parameters such as nominal surge current, let-through voltage and the quantity of shunt connected MLV. The method to determine the number of lighting impulses that the MLV can respond is also presented.
Full text (Click here)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 59,645

Tổng truy cập:671,375