Tác giả :
NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HOÁ THỜI ĐIỂM XU PÁP TRÊN ĐỘNG CƠ XĂNG
A STUDY ON VALVE TIMING OPTIMIZATION IN SI ENGINES
Lý Vĩnh Đạt1, Trần Xuân Dung2
1Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, Việt Nam
2 Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ, Việt Nam
Ngày toà soạn nhận bài 18/1/2017, ngày phản biện đánh giá 15/2/2017, ngày chấp nhận đăng 25/2/2017
TÓM TẮT
Bài báo đề cập đến nội dung nghiên cứu mô phỏng động cơ xăng sử dụng phần mềm Matlab Simulink, nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm đóng mở xu páp nạp đến hiệu suất động cơ, từ đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu suất. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng thành công mô hình mô phỏng động cơ xăng, khảo sát được ảnh hưởng thời điểm đóng mở xu páp nạp đến hiệu suất động cơ ở các tốc độ khác nhau. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng, khi sử dụng VVT để tối ưu hoá thời điểm xu páp thì có thể nâng cao hiệu suất và suất tiêu hao nhiên liệu trên động cơ: Công suất động cơ tăng lên đến 33%, mô men tăng lên 34.7%, suất tiêu hao nhiên liệu được cải tiến lên tới 18.65%. Động cơ được tối ưu hiệu suất nhiệt, lượng tiêu hao nhiên liệu giảm nhưng hiệu suất tăng, điều này cho thấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tăng tính kinh tế nhiên liệu rất lớn khi tối ưu VVT. 
Từ khóa: Mô phỏng động cơ xăng; Hiệu suất động cơ; Suất tiêu hao nhiên liệu; Thời điểm xu páp biến thiên; Xu páp điện từ.
ABSTRACT
The study refers to simulation study that uses Matlab Simulink for SI engines. This research examines the effects of intake valve timing on the engine performance in order to propose methods for improving performance and fuel consumption efficiency in SI engines. The study has built a simulation model for SI engines successfullyto investigate the effects of valve timing on engine performance and fuel consumption at different engine speeds. The simulation results show that the used electromagnetic valve train, whose valve timing is optimized, can increase the engine performance in SI engines upto 33% and 34.7% higher for increasing torque, and the fuel consumption by 18.65%. Thus, the engine has got the optimal thermal efficiency, fuel consumption and engine performance. 
Keywords: Engine simulation; Engine performance; Fuel consumption; VVT; Electromagnetic valvetrain (EMV).
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,276

Tổng truy cập:359,216