Tác giả :
ThS. Bùi Văn Hồng, ThS. Đặng Văn Thành

ABSTRACT:The visual teaching is an active teaching and learning, it is suitable to transfer the concrete and abstract knowledge, such as the electrical engineering subject. With a lot of lively pictures, student’ll get the knowledge more easily, so it’ll get the higher effect in teaching and studying.

 TÓM TẮT:Trực quan là phương pháp dạy học tích cực, rất phù hợp khi dạy các kiến thức vừa mang tính cụ thể và vừa mang tính trừu tượng như môn học kỹ thuật điện. Bằng những hình ảnh sinh động sẽ giúp cho sinh viên dễ nhận thức, và đem lại hiệu quả cao trong dạy và học.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,640

Tổng truy cập:310,850