Tác giả :
Lê Đức Long –ĐH SP TP.HCM

TÓM TẮT

Báo cáo của chúng tôi đề xuất một mô hình cấu trúc và tạo nội dung cho bài giảng để dựa vào đó có thể khai thác và sử dụng trong hệ thống đào tạo qua mạng, nhằm tạo sự tương tác tích cực giữa hệ thống với người học, hỗ trợ tối đa cho người học về phương diện sư phạm. Ngoài ra, vấn đề tác quyền bài giảng trong đào tạo qua mạng cũng được chúng tôi quan tâm và đề cập trong báo cáo. Chúng tôi dựa trên việc khảo sát hệ thống quản lý đào tạo (LMS) mã nguồn mở cụ thể là Moodle, làm cơ sở để trình bày mô hình của mình và tiến hành thực nghiệm với các bài giảng cụ thể trên hệ thống này.

TỪ KHÓA: E-learning,  Learning  Content  Managerment  System/Learning  Managerment  Sys-tem (LCMS/LMS), Course Managerment System (CMS), Active Learning, Collaborative Learning, Moodle, Online-lesson, Online-course

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,281

Tổng truy cập:311,491