Tác giả :

                                                                                       

Lê Vĩnh Thnh ― ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM

TÓM TT: Cùng vi s phát trin mnh m ca xã hi, công ngh, các mô hình kinh doanh đa dng và s cnh tranh khc lit, nhu cu nm bt và x lý thông tin tr nên hết sc quan trng vì nó quyếđnh s thành bi ca mt t chc hoc doanh nghip. Đ phát huy được kh năng nm bt và x lý thông tin mt cách chính xác, nhanh chóng, các t chc doanh nghip thường trang b cho mình mt h thng trong đó tích hp nhiu thành phn như: con người, các thành phn ca công ngh thông tin (software, hardware), và các phương thc truyn thông, lưu tr H thng nàđược gi là H Thng Qun Lý Thông Tin Doanh Nghip hay còđược gi là Qun Tr H Thng Thông Tin  MIS (Management of Information System).

ABSTRACT: MIS is playing a vital and expanding role in business. It can help all kinds of businesses improve the efficiency and effectiveness of their business processes, managerial decision making, and workgroup collaboration, thus strengthening their competitive positions in a rapidly changing marketplace. This is true whether information technology is used to support product development teams, customer support processes, electronic commerce transactions, or any other business activities. Internet based information technologies and systems have become a necessary ingredient for business success in today’s dynamic global environment.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,117

Tổng truy cập:311,327