Tác giả :
Kinematic of the sausage-feeder with crank mechanism
Động học của máy cấp xúc xích sử dụng trục khuỷu thanh truyền
Nguyen Hong Ngan

Ho Chi Minh City University of Technology, VNU – HCM, Việt nam
Received 10/10/2016, Peer reviewed 20/10/2016, Accepted for publication 10/11/2016
ABSTRACT
The sausage feeder takes an important role in automatic packaging systems. This paper presents the theoretical calculation, kinematic characteristics of an automatic sausage feeder using vibration technique and crank mechanism. The kinematics formulation of the crank mechanism is done using vector loop method and cosine rule are applied to describe the position of the mechanisms. Velocity of crank and connecting rod is performed by differentiating the position in terms of following crank angle and connecting rod angle respectively. The acceleration equation is derived from the velocity in the same principle. Based on the kinematics, equations of the crank mechanism motion, components are formulated for each moving link and platform then, all motion parameters of each component about its crank angle are readily derivedand the interaction of the sausage with mechanism was built. Furthermore, the 2D models are provided by using 2D Auto CAD software to visualize the system and mathematical algorithm solved by using software MATLAB-SIMULINK.
Keywords: kinematics; cranks mechanism; sausage feeder; automatic packaging system; vibration mechanism.
TÓM TẮT
Máy cấp xúc xích có vai trò quan trọng trong dây chuyền đóng gói tự động. Bài báo trình bày các tính toán lý thuyết, đặc điểm động học của một máy cấp xúc xích tự động sử dụng kỹ thuật rung động và cơ cấu tay quay con trượt. Động học của cơ cấu tay quay con trượt được thực hiện bằng phương pháp lặp vector và quy tắc cosin để mô tả vị trí của cơ cấu. Vận tốc của tay quay và thanh truyền được xác định bằng đạo hàm vị trí theo góc quay của trục khuỷu và thanh truyền tương ứng. Phương trình gia tốc cũng xác định nhờ đạo hàm các vận tốc theo cùng một nguyên tắc. Dựa trên các phương trình động học của chuyển động, các thành phần cơ cấu tay quay con trượt, các thông số chuyển động của mỗi thành phần theo góc quay, sự tương tác xúc xích với cơ cấu đã được xây dựng. Các mô hình 2D đã được cung cấp bằng cách sử dụng các phần mềm 2D Auto CAD, các thuật toán toán học được giải quyết bằng cách sử dụng phần mềm MATLAB - SIMULINK.
Từ khóa: động học; tay quay con trượt; máy cấp xúc xích; hệ thống đóng gói tự động; cơ cấu rung.
Full text (click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 62,501

Tổng truy cập:725,401