Tác giả :Hoàng Trung Kiên
ANALYSIS AND SIMULATION OF THE DIRECTIONAL EFFECT IN VIBRATION-ASSISTED MICRO-WEDM

Hoang Trung Kien

 Ho Chi Minh City University of Technology and Education 

Received 30/12/2015, Peer reviewed 05/01/2015, Accepted for publication 15/01/2016

TÓM TẮT
Các ưu điểm của WEDM sử dụng dao động hỗ trợ đã được chứng minh qua rất nhiều nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng, khi dao động hỗ trợ được áp dụng vào quá trình gia công WEDM, hiệu quả của quá trình gia công cũng như chất lượng bề mặt đều được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình gia công, khi phương dao động và phương chuyển động của dao không trùng nhau, sự sai lệch đó có thể có ảnh hưởng nhất định đến quá trình gia công. Trên thực tế, các nghiên cứu về vấn đề này đến nay vẫn chưa được đưa ra. Do đó, những ảnh hưởng của phương dao động sẽ được phân tích và mô phỏng và các kết quả nghiên cứu sẽ được giới thiệu, thông qua bài báo này. Trong nghiên cứu được đưa ra, sự thay đổi áp suất, tốc độ dòng chảy do dao động tạo ra sẽ được phân tích sử dụng công cụ mô phỏng CFD của phần mềm ANSYS. Kết quả mô phỏng cho thấy, thay đổi áp suất và tốc độ dòng chảy trong khu vực cắt bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự thay đổi phương dao động. Kết quả mô phỏng cũng cho thấy rằng, góc sai lệch giữa phương dao động và phương cắt nên được duy trì thấp hơn 45 độ để đảm bảo sự hiệu quả của quá trình gia công.
Từ khóa: WEDM có dao động hỗ trợ, Phương dao động, Phân tích dòng chảy, Vận tốc dòng

ABSTRACT
The advantage of vibration-assisted WEDM had been demonstrated through many researches. When vibration was applied to the WEDM process, the machining efficiency and machined surface quality were both improved. However, the directional effect caused by the difference between the vibration direction and the machining direction has not been studied. This paper presents the numerical analysis and simulation for studying the directional effect in a vibration-assisted micro-WEDM. The pressure variation in the machining area which affects the flushing efficiency of the dielectric was analyzed using ANSYS CFD software. The vibration direction was found to have significant effect on the flushing of the debris formed during the machining process. The simulation results also showed that the angular difference between the cutting direction and vibration direction should be kept lower than 45˚ to maintain efficient debris flushing.

Keywords: Vibration-assisted WEDM, Directional effect, Flow velocity, Fluent analysis

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,106

Tổng truy cập:311,316