Tác giả :

ThS. Phm Ngc Sơn-ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM

TS. Đinh Vân Anh-ĐH Saskatchewan, Canada

TÓM TT: Mt loi cm biến sinh hc được phát trin đ theo dõi chc năng hot đng ca tim và được dùng trong y tế đin t và y hc lâm sàng (theo dõi và chn đoán). Cm biến s dng mt thiết bi gia tc ba trc đ ghi li nhng rung đng tn s cc thp ca trái tim. Mch lc và khuyếch đi thích hp được kết hp đ to ra mt máy ghi xung đng ca tim nh đó cho thy hot đng ca tim. Các tín hiu sau đó được s hóa và lưu li trong mt th SD nhm đ phân tích d liu sau hoc được gi đi trên h truyn thông không dây liên kết vi mt đin thoi thông minh đ theo dõi thi gian thc. S ci tiến ca nhng thiết b như vy có th tr thành công c theo dõi tim d dàng và ha hn tim năng trong lĩnh vc sc khe tim mch.

T khoá: cm biến sinh hc, tim mch, đin thoi thông minh, th SD.

ABSTRACT:A biosensor is developed to monitor cardiac function to be used in e-health and clinical medicine (screening and diagnosis). The sensor uses a tri-axial accelerometer to record the ultra low-frequency vibrations of the heart. Appropriate filtering and amplification were built to provide a seismocardiograph which represents the heart activity. The signals are then digitized and stored in a SD card for later analysis or sent over a wireless communications link to a smartphone for real time monitoring. The development of such device can become an easy-to-use cardiac screening tool which has a potential impact in cardiovascular health.

Keywords: biosensor, cardiovascular, smart phone, seismocardiograph.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,866

Tổng truy cập:312,076