Tác giả :
7. Tối ưu hóa thiết kế kết cấu ô tô khách thỏa mãn tính an toàn va chạm trực diện
Structural design optimization for bus to satisfy frontal safety

Nguyễn Thành Tâm
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Ngày tòa soạn nhận bài 20/8/2015, ngày phản biện đánh giá 31/10/2015, ngày chấp nhận đăng 15/8/2016

TÓM TẮT

Dựa vào tiêu chuẩn ECE R94, ECE R66, tác giả đã xây dựng mô hình và mô phỏng phân tích tính năng an toàn kết cấu đầu ô tô khách xảy ra va chạm trực diện. Trên cơ sở mô hình phân tích phần tử hữu hạn, tiến hành thiết kế tối ưu kết cấu đầu ô tô khách. Sử dụng phương pháp thiết kế trực giao tiến hành thiết kế thực nghiệm mô phỏng phân tích kết cấu ô tô khách cho các biến lượng thiết kế độ dày kết cấu đầu ô tô khách, ứng dụng phần mềm SPSS tiến hành phân tích hồi quy kết quả mô phỏng và xây dựng hàm số hồi quy, dùng phần mềm MATLAB tiến hành tối ưu hóa các biến lượng thiết kế. Kết quả cho thấy, gia tốc va chạm và không gian an toàn được đảm bảo, trọng lượng kết cấu đầu xe khách sau khi tối ưu hóa giảm 7.9% so với kết cấu ban đầu.
Từ khóa: va chạm trực diện; kết cấu ô tô khách; thiết kế thực nghiệm; phân tích mô phỏng; tối ưu hóa.
ABSTRACT
Based on standards ECE R94, ECE R66, a finite element model of bus has been developed and simulated to analyse of the front structural safety of bus when frontal impact happens. An optimized design for bus structure was conducted in accordance with the FEM frontal impact analysis results. Orthogonal design method was used to set up the experimental scheme on the struture of bus body with different thickness of steel tube then. A series of simulation study on bus structure to satisfy frontal safety was conducted. By doing the regression analysis of the simulation results by SPSS software, regression functions were established and then the design variables were maintained by MATLAB software. The results showed that, the acceleration and driver living space to satisfy frontal safety condition, while the total weight of optimized bus structures was decreased by 7.9%.
Keywords: frontal impact; bus structure; design of experiments; analysis simulation; optimization.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,364

Tổng truy cập:303,437